kitajski trg

Značilnosti in posebnosti kitajskega trga

kontekst

Ljudska republika Kitajska je gospodarska velesila sodobnega časa in izredno zanimiva za evropska podjetja z vidika ekonomske rasti in izvoznega potenciala,

s svojim tehnološkim razvojem pa nakazuje smernice prihodnosti.

 

Kljub skupnim težnjam evropske in kitajske strani po vzpostavljanju medsebojnih gospodarskih partnerstev ter po čim večji vzajemni učinkovitosti in dobrobiti odnosa pa ostajajo kulturne posebnosti in drugačne potrošniške navade kitajskega trga priložnost in obenem ovira.

 

Zaradi specifičnosti kitajskega trga je za uspešen prodor potreben trud in vztrajnost, predvsem pa sprejemanje, spoštovanje in upoštevanje kulturnih in jezikovnih dejavnikov.

 

Bistven del vstopa na kitajsko tržišče je tudi prilagoditev digitalne komunikacije in načrtovanje tehnično ter kulturno prilagojenih marketinških kampanj. Potrebno je ohraniti identiteto porekla in jo prenašati v drug kulturni kontekst ter upoštevati razvitost trga.

potencial in ovire

V sklopu kitajske gospodarske iniciative En pas, ena pot (OBOR), je vzpostavljena EU-China Connectivity Platform, ki EU služi kot osnovno sredstvo povezave s Kitajsko prek fizičnih in digitalnih omrežij, ki omogočajo trgovino, investicije in stike med ljudmi.

 

Ambiciozni gospodarski projekti kitajske vlade, s katerimi je povezana tudi strategija Internet +, potrjujejo pomembnost razvoja kitajske digitalne ekonomije.

 

Kljub obojestranskim težnjam EU in Kitajske po vpeljavi vzvodov in programov za čim lažji pretok kapitala, izdelkov in storitev med obema stranema pa nekatere bolj ali manj neobhodne ovire in razlike v izvajanju dejavnosti še vedno obstajajo in terjajo prilagoditev na kitajski način delovanja in trženja, da bi tako zagotovili uspešno poslovanje.

Premagajte ovire do uspešne predstavitve in izkoristite potencial

delež trgovanja z EU

15%

predvidena rast zasebne

potrošnje v letu 2018

6,1%

predviden delež prebivalcev srednjega sloja do leta 2022

76%

delež svetovne

e-trgovine

>40%

delež prebivalcev,

starih od 25 do 54 let

49%

izvoz iz Slovenije v prvi polovici leta 2017 (v mio. EUR)

〜 190

CENZURA VSEBIN

Zaradi vsebinskega nadzora nad mediji, tako tiskanimi kot digitalnimi, je potrebna skrbnost pri pripravi marketinških vsebin in sporočil.

PROGRAMSKE BLOKADE

Nam bližnji Google, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram so na Kitajskem cenzurirani, uporaba t.i. virtualnih zasebnih omrežij (VPN) za dostop do njih pa je prepovedana.

KULTURNE IN

JEZIKOVNE RAZLIKE

Prevodi v kitajščino niso le jezikovni prevodi besedil, pač pa je potrebna njihova lokalizacija in kulturna prilagoditev jeziku, navadam in pričakovanjem ciljne publike.

HITRE SPREMEMBE NA TRGU

Kitajski trg je vedno bolj pester in nasičen, tehnološki napredek pa bliskovit, zato je nujno spremljanje tako potrošniških kot

tehnološko razvojnih trendov.

© 2018 Yunexo. All rights reserved.

  • LinkedIn - White Circle