top of page
  • Writer's pictureLenka Tušar

Čiščenje seznama WeChat prijateljev

Nova funkcija v Wechatu omogoča filtriranje stikov glede na pogostost interakcije, s čimer lahko uporabniki odstranijo tiste, s katerimi že dolgo niso bili v kontaktu. Funkcija prikaže stike oz. WeChat prijatelje, pri katerih ni zabeležene nobene vzajemne aktivnosti v zadnjih 6 mesecih, kot "neredne stike".

Doslej je zaradi varovanja zasebnosti WeChat omogočal funkcijo prikazovanja zgodovine zadnjih 3 dni, zadnjih 6 mesecev in celega preteklega leta WeChat oddelka Moments (primerljiv s Facebookovo časovnico). Zatem je omogočil funkcijo iskanja po oddelku Moments med prijatelji in med članki, s čimer je rešil pogosto težavo iskanja med starimi kontakti in starimi članki javnih profilov pri uporabnikih.

Tokrat pa predstavlja novo funkcijo upravljanja z nerednimi stiki.

Primer nastavitev zasebnosti v WeChatu z možnostjo izbiranja nerednih stikov glede na kriterije.

Vir: Lasten arhiv Yunexo

Med nastavitvami zasebnosti uporabnik pod možnostjo Neredni stiki (Infrequent contacts 不常联系的朋友) izbere kriterij šibke interakcije, glede na izbor pa WeChat sestavi seznam ustreznih oseb. Uporabnik nato lahko seznam takih kontaktov izbriše delno ali v celoti.

Glede na ogromno bazo podatkov korporacije Tencent in v primerjavi z družbenim omrežjem QQ, ki je prav tako pod Tencentovim okriljem, je pomemben faktor pri razvoju WeChata nadaljevanje in širitev družbenih interakcij. Po prihodu WeChata ga je namreč le del uporabikov QQ-ja posvojilo, ob tem pa se je z višjo starostjo uporabnikov povečala tudi strogost zahtev - možnost filtriranja in selekcioniranja družbenih stikov, čemur vsaj delno pripomore nova WeChatova funkcija.

Vir: Im2maker

#WeChat

latest posts

bottom of page