top of page
  • Writer's pictureLenka Tušar

Lažja dostopnost analitike aplikacije WeChat Pay

Upravljalcem WeChat trgovin je odslej omogočeno še lažje vodenje in pridobivanje podatkov, ki jim omogočajo jasen vpogled in razvoj nadaljnih strategij prodaje in marketinga. Prodajalci lahko tako pregledujejo stanje in analitiko obiska njihovih WeChat trgovin v resničnem času.

Prek WeChatovega javnega profila pomoči trgovcem (WeChat Pay Merchant Assistant 微信支付商户助手) so podatki WeChat trgovcem na vpogled vsako jutro.

Pregled vsakodnevnih transakcij omogoča vpogled v skupno vrednost in število transakcij, statistiko strank - kolikšno je razmerje novih in starih kupcev, časovne intervale transakcij, intervale glede na ceno nakupa. Trgovci lahko preverijo tudi trende trgovanja na dnevni, tedenski ali mesečni ravni.

Primer prikaza dnevne statistike obiska in nakupov prek WeChat Pay.

Vir: WeChat Pay Assistant

Funkcija periodičnega prikaza statistike obiska in nakupa se omogoči v WeChat Pay profilu trgovca, kjer se potrdi tudi WeChat profil administratorja oz. upravljalca s podatki. Po uspešni potrditvi je statistika dnevno na voljo upravljalcu profila oz. WeChat trgovcu, podatki se avtomatsko ne pošljejo le v primeru, da za tisti dan ni zabeleženih transakcij.

V bodoče pri WeChatu načrtujejo nadaljni razvoj te funkcije z dodatnimi možnostmi vpogleda in organizacije podatkov, npr. analizo marketinških dejavnosti in vedenja kupcev, z namenom olajšati in izpopolniti razumevanje in delovanje trgovcev pri njihovem delovanju.

Vir: WeChat Pay Assistant

#WeChatPay #WeChat #Analitika #Oglaševanje

latest posts

bottom of page