top of page
  • Writer's pictureLenka Tušar

Omogočena sprememba naziva javnih WeChat profilov

Novost na področju javnih WeChat profilov - vsako koledarsko leto lahko administrator enkrat spremeni naziv profila, in sicer prek back-end verifikacije s QR kodo.

Ta funkcija je dobrodošla za uporabnike, ki se želijo z leti bolj prilagoditi trendom ali povečati obisk na straneh z novimi strankami.

Vir: BiaNews

#WeChat #Oglaševanje

latest posts

bottom of page