top of page
  • Writer's pictureLenka Tušar

WeChat namesto 113

Nankinška policija je lansirala platformo, kjer lahko uporabnik z enim klikom policiji javi nevarno situacijo. Na klik se odzove strokovni delavec, po oddanem poročilu pa lahko klicatelj odda še oceno dela policista in zadevo objavi na spletno platformo.

Glede na odzive je to prvi primer povezovanja inovacij policijskega dela znotraj modela delitvene ekonomije. Prek integracije in deljenja med množičnimi družbenimi viri in notranjimi policijskimi viri tak sistem celostno nadgrajuje učinkovitost policijskega dela, najširši množici nudi boljše storitve, ter policistom omogoča transparentno objavljanje njihovega dela.

Po besedah predstojnika Nankinške policijske uprave so z razvojem te inovativne platforme začeli že marca letos. Ta prvič celostno združuje prej zapostavljene ali na rob odrinjene tako družbene kot policijske vire s področja tehnologije, znanja, opreme in sposobnosti, ter s tem na novo definira njihovo vzajemno korist, sodelovanje, kompatibilnost in vrednost. Poleg tega platforma omogoča hitrejši odziv policijskih enot, ki so v bližini dogodka, s katerimi se lahko uporabnik ali žrtev poveže v dejanskem času, na javen in transparenten način, kar zmanjša število členov v procesu in poveča učinkovitost akcije.

Primer vstopne strani v platformo za WeChat povezavo s klicem na pomoč policiji.

Vir: Chinanews

Platforma, ki združuje več strokovnjakov s področja preventive in ukrepov ob nevarnih dogodkih, je odlično orodje za manj urgentne dogodke, ko uporabniki prosijo za nasvet, kako rešiti določeno neugodno situacijo brez posredovanja policije. Na podlagi na platformo poslanih slik, audio ali video materiala o dogodku lahko usposobljen strokovni kader ustrezno oceni in svetuje najprimernejše ravnanje. Trenutno ta krog združuje prek 200 strokovnih delavcev, ki pomagajo na področjih naravnih nesreč, kompleksnih policijskih primerov, in drugih. Njihova naloga je pomagati vsem, ki se obrnejo nanje, za članstvo v tem krogu pa še vedno sprejemajo prijave vedno novih strokovnjakov, ki morajo najprej prestati preizkus znanja. V primerih nenadnih ali obsežnih nesreč se v krog prostovoljnih sodelavcev in svetovalcev posreduje tudi notranje obvestilo policije in splošen poziv na pomoč.

Vir: Chinanews

#Digitalnivsakdan #WeChat

latest posts

bottom of page