top of page
  • Writer's pictureLenka Tušar

WeChatov Mini Program z novo funkcijo označevanja priljubljenih

WeChat je svoje Mini Programe nadgradil s funkcijo, ki uporabnikom omogoča hitrejše iskanje priljubljenih oz. pogosto rabljenih Mini Programov - označevanje z zvezdico. Tako označeni programi se v zgodovini iskanja pojavijo na vrhnjih položajih, kar izboljšuje preglednost in hitrost uporabnikove dejavnosti.

Znotraj WeChat aplikacije v oddelku Discover (发现) > Mini Program (小程序) > Mini Programs History (小程序历史列表) lahko uporabnik priljubljenemu programu doda ali izbriše dodano zvezdico. Označeni programi se v prikazu zgodovine pojavijo na vrhu seznama, vsak uporabnik pa lahko kot priljubene označi največ deset Mini Programov.

Primer priljubljenih Mini Programov ter možnost označevanja oz. brisanja označbe z zvezdico.

Vir: Tencent Tech

Novo funkcijo podpirata WeChat različici 6.5.9 (iOS) in 6.5.8 (Android) ter novejše.

Vir: Tencent Tech

#WeChatMiniProgram #WeChat #Oglaševanje

latest posts

bottom of page